Övrig belysning


Vårt Producentansvar

Övriga kanalerEnergisystem följer svensk lag och tar vårt producentansvar för de produkter vi tillhandahåller.

Våra produkter är CE-märkta och vi följer de anvisningar och krav Elsäkerhetsverket har på oss som importör.


Energisystem är anslutna till El-kretsen för att säkerställa att produkter vi sätter på marknaden omhändertas och återvinns på ett miljövänligt sätt.

Energisystem på Facebook
Energisystems pressrum på MyNewsdesk
Följ @Energisystem på Twitter