Holmen Timber miljösatsar med LED mastbelysning
Holmen Timber lyser upp en nyanlagd lastyta på Bravikens sågverk med LED-strålkastare från Energisystem. En
miljöinvestering som är billigare än konkurrerande alternativ, både på kort och lång sikt.

2018-10-25T10:28:06+00:00