Stolpbelysning


Vägverket och Sveriges kommuner spenderar i dag en väldigt stor del av sin budget på drift och underhåll av de miljoner armaturer som finns runtomkring i Sveriges gatubelysningsnät. Här presenteras våra revolutionerande kostnadseffektiva lösningar som kan ändra på detta.

Vi hjälper dig att på ett proffesionellt sätt projektera uppgradering av din belysningsanläggning med moderna och miljövänliga lösningar. Kontakta oss för mer information.

Presentation - Utfasningen av kvicksilverljuskällor
Presentationen bygger på en undersökning som Energisystem har gjort med svenska kommuner om planerna för utfasning av kvicksilver. Undersökningen visar hur långt kommunerna kommit och vilka lösningar de kommer att välja i framtiden. Ladda ner som pdf / powerpoint-presentation

BBE LED Stolparmaturer med riktat ljus

 • Omfattande modellprogram. Klarar allt från gångväg till motorväg.

 • Utmärkta som fasadbelysning
 • Minskar energiförbrukningen

 • Serviceintervall 50 000 timmar (L70), 5 års funktionsgaranti
 • Högvalitativt ljus med minimal bländrisk - en förbättring mot traditionella lösningar
 • Snabb upptändning utan uppvärmningstid
 • Jämn ljusfördelning i en optimal ljusbild tack vare linsoptiken
 • Uppgraderingsbara och servicevänliga tack vare smart modulkonstruktion


BBE LED LU 1 Stolparmatur

 • Produktblad
 • Manual
 • För mindre vägar samt gång- och cykelvägar
 • För nyproduktioner samt som utbytesarmatur för befintliga system.
 • Jämnare ljusbild tack vare rektangulärt fokuserande linsteknik
 • 5 års funktionsgaranti

BBE-LED Stolparmatur LU 2, LU4, LU6

 • Produktblad
 • Manual
 • För större vägar, motorvägar m.m.
 • För nyproduktioner samt som utbytesarmatur för befintliga system.
 • Jämnare ljusbild tack vare de rektangulärt fokuserande linsteknik
 • 5 års funktionsgaranti
Referensinstallation Göteborgs hamn
Vägbelysning med LU-serien
Referensinstallation Stora kontoret SSAB
Referensinstallation Svampen SSAB
Referensinstallation Älvsborg Ro/ro Referensinstallation LED-armaturer. Vrinnevisjukhuset Norrköping. Referens- installation LED- armaturer.  Storstockholms Lokaltrafik
Referensinstallation Visby Tunga Fordon Referens- installation LED- armaturer.  Lantmännen Uppsala. Exempel ljusberäkning parkering BBE LED Stolpbelysning

Vårt producentansvar

Övriga kanalerEnergisystem följer svensk lag och tar vårt producentansvar för de produkter vi tillhandahåller.


Våra produkter är CE-märkta och vi följer de anvisningar och krav Elsäkerhetsverket har på oss som importör.


Energisystem är anslutna till El-kretsen för att säkerställa att produkter vi sätter på marknaden omhändertas och återvinns på ett miljövänligt sätt.

Energisystems pressrum på MyNewsdesk
Följ @Energisystem på Twitter
nergisystem på Facebook