Säkerhet2019-11-15T09:11:45+00:00

Säkerhet

God, fungerande belysning är en förutsättning för en säker arbetsplats. För Energisystem är det viktigt att leverera belysning som är anpassad för de arbetsuppgifter som ska utföras. Förutom de bestämmelser som finns kring belysning i olika miljöer är det centralt att stämma av vad verksamheten behöver för att kunna utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt.

Vitt ljus jämfört med gult ljus

Energisystems produkter levereras i regel med ett vitare ljus än det man är van vid i hemmiljö. Det finns goda anledningar till detta:

  • Vitt ljus 5 000-6 500K efterliknar dagsljus i färgtemperatur. Ljusfärgen styr vår dygnsrytm och vitt ljus upplevs som uppiggande eftersom det efterliknar solljuset dagtid. Den fysiska förklaringen till detta är att kallare ljus blockerar sömnhormonet melatonin och ökar varkenhetshorminerna (Källa: Belysningsbraschen).
  • Lägre färgtemperaturer betecknas som varmare. En glödlampa ligger på 2500K och högtrycksnatrium kring 2 000K.
  • I vitt ljus med god färgåtergivning är det enklare att uppfatta färger och kontraster.  Det finns arbetsmiljöföreskrifter som förordar vitt ljus.
  • Det varma ljuset från högtrycksnatrium reflekteras dåligt, exempelvis på varselkläders reflexer.

Nödljus
Det är lag på nödbelysning, något Energisystem påminner om i varje aktuell projektering.

Lagstadgad nödljusnivå är minst 1 lux för utrymningsvägar. Lagstadgad upptändningstid för nödbelysning är max 5 sek. Energisystems Intenz har inbyggd, snabbtändande nödljusdrift vid matning med 175 – 275 VDC (10 % ljusnivå).

Läs mer om nödljuskrav här