Miljö2018-08-22T17:12:08+00:00

Miljö

Belysning står för en femtedel av världens elektriska energianvändning. Koldioxidutsläpp från elproduktion påverkar miljön negativt genom påskyndad växthuseffekt.Eftersom varje insparad kWh medför en utsläppsminskning av 825 gram koldioxid* bidrar våra lösningar till en bättre miljö.Våra installerade lösningar sparar årligen 31 542 MWh vilket motsvarar 26 023 ton koldioxid* och det årliga utsläppet från 9 294 bilar.**

* Beräknat av energimyndigheten (marginal-el behöver nu inte importeras)

** Snittbilen släpper ut 2,8 ton CO²/år

[Siffrorna ovan uppdateras löpande. Senaste uppdatering 2018-07-03]

Investera i miljön med god avkastning
Dagens konsumenter har blivit allt mer miljömedvetna. Detta ställer ökade krav på företag att verka för en bättre miljö och visa kunderna att man tar sitt ansvar. Våra lösningar ger företag chansen att göra en insats för miljön och samtidigt tjäna pengar!

Våra lösningar har hittills sparat:

435 700 MWh
359 447 ton koldioxidutsläpp
523 000 000kr

Våra lösningar beräknas vid årsskiftet 2018-2019 ha sparat:

452 000 MWh

373 000 ton koldioxidutsläpp
542 000 000 kr

[Siffrorna ovan uppdateras löpande. Senaste uppdatering 2018-07-03]

Energieffektiv upphandling – Det bästa för miljön och plånboken
Upphandlingsmyndigheten hjälper dig med energieffektiv upphandling av din belysning. 

El-kretsen
Energisystem följer svensk lag och tar vårt producentansvar för de produkter vi tillhandahåller. 

Våra produkter är CE-märkta och vi följer de anvisningar och krav Elsäkerhetsverket har på oss som importör.

Energisystem är anslutna till El-kretsen för att säkerställa att produkter vi sätter på marknaden omhändertas och återvinns på ett miljövänligt sätt.