Välkommen till Energisystem

Ledande inom energibesparing för belysning!

Till våra produkter >>

 

Affärsidén som gör alla till vinnare

Energisystem erbjuder klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning. Vi hjälper Svenska hamnar och industrikunder att stärka sin miljöprofil och uppnå utsatta miljömål genom uppgradering till modern belysningsteknik. Den nya tekniken genererar stora besparingar genom halverad energiåtgång och nästintill obefintligt underhåll - En affärsidé som gör alla till vinnare, inte minst miljön.

Ladda ner vår inköpshandbok (pdf) >


Vårt erbjudande

Vi har specialiserat oss på Hamnar och industrikunder med stora utomhusytor som belyses från högmaster och större hallar med höga takhöjder.Vårt erbjudande till dig är kostnadsfria åtgärdsförslag skräddarsydda för din anläggning.

Våra lösningar innebär:


Spara pengar och miljö

Sedan starten 2002 har Energisystems energisparlösningar för belysning sparat 391 300 Megawattimmar (391 300 000 kWh) åt Svenska slutkunder. Omräknat i pengar innebär det med dagens elpris att kunderna idag sparat 469 miljoner kronor på att optimera sina belysningsanläggningar.

Med energibesparing kommer också miljövinster på grund av minskade utsläpp. Idag beräknas våra energisparlösningar ha minskat koldioxidutsläppen med
322 823 ton, vilket i sin tur motsvarar de årliga utsläppen hos 115 300 bilar. För mer info se vår Miljösida. [uppdaterad 2017-01-12]


Energieffektivisering

Energisparande lösningar är en mycket bra investering, eftersom investeringen snabbt betalas av besparingen. Om man ser till den procentuella avkastningen är det i många fall den bästa investeringen ett företag kan göra.


Våra samarbetspartners

Vårt huvudkontor finns utanför Nyköping där vi importerar marknadsför och lagerhåller energisnåla belysningsprodukter. Vi jobbar i projektform nära slutkunden via konsulter, elgrossister och installationsföretag, vilka vi hjälper med projektering, kalkylmaterial och säljstöd.

Vår styrka

Synen på belysning och energi har under senare tid ändrats i takt med förbättrad och billigare teknik liksom ökade energikostnader och högre miljömedvetenhet. Vid starten 2002 var vi relativt ensamma med att enbart satsa på energibesparing inom belysning. Men nu skördar vi frukten av de lärorika åren då ett brinnande intresse nu finns från vår målgrupp av Hamnar och Industriföretag vars belysning utgör stor del av driftkostnaden. Vår styrka är att vi alltid fokuserat enbart på belysning vilket lett till stor erfarenhet och kunnande.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till Energisystems nyhetsbrev!